Enerji Otomasyonu SCADA Sistemleri

SCADA sistemlerinin kurulum amacı, enerji dağıtım sisteminin sinyallerini ve ölçüm değerlerini bir SCADA merkezine transfer etmek, sistemin kumanda ve kontrolünü bu merkezden bir arayüz (PLC, RTU) ile gerçekleştirmektir. Bu şekilde zamandan ve işgücünden tasarruf sağlamak, sistemin güvenirliliğini arttırmak, manevra zamanını azaltmak, geçmişe dönük arıza ve ölçüm değerlerine ilişkin analizlerin yapılabilmesi sağlanmaktadır. TS Otomasyon tesisinize özel çözümler yaratır. SCADA sistemlerinin anlaşılabilirliği basit yapıda olması fakat tesisdeki enerji dağıtımı ile ilgili bütün bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu nedenle saha cihazlarının SCADA yazılımına uyumu büyük önem taşımaktadır. TS Otomasyon geçmişten gelen bilgi birikimi ve projelerdeki tecrübesiyle tesisinize uygun SCADA yazılımları önerilmesi, konfigüre edilmesi ve devreye alınması hizmetlerinin yanı sıra operatörün kolay anlayabileceği SCADA tasarımları sunar.